Algemene voorwaarden

 

1. Afsluiten van het contract

1.1 Met de boeking van een van de aanbieder aangeboden dienstverlening, bied de klant de aanbieder de afsluiting van een contract bindend aan. Het contract komt tot stand met de aankomst van de aannameverklaring van de aanbieder bij de klant. Aanbod en aanname zijn geen bepaalde vorm onderhevig.

 

2. Prijs
2.1 Na het afsluiten van het contract dient een aanbetaling te worden voldoen. Wanneer geen bepaalde aanbetaling is overeengekomen, bedraagt de aanbetaling 25% van het totaalbedrag.

 

2.2 De restbetaling is, voor zover niets anders is overeengekomen, tot 4 weken voor de dienstverlening te worden betaald.

 

2.3 Prijsveranderingen zijn naar afsluiten van het contract in het geval van verhoging van uitgaven voor bepaalde dienstverleningen, zoals toegangsprijzen, transport en reserveringskosten in die omvang mogelijk, als de stijging van de kosten of uitgaven voor bepaalde diensten per kop uitwerkt, wanneer tussen het afsluiten van het contract en de uitvoering van de dienstverlening meer als 4 maanden versteken zijn.

3. Terugtrekking, annuleren en
omboeken van de klant


3.1. In het geval van terugtrekking van de klant voor het aantreden van de dienstverlening kan de aanbieder een anuleringscompensatie verlangen. Het tijdstip van de terugtrekking wordt vastgelegd door de ingang van de terugtrekkingsverklaring bij de aanbieder. De berekening van de anuleringscompensatie ziet er als volgt uit:

 

Terugtrekking tot 6 maanden voor begin:
15% van de prijs,
daarna terugtrekking tot 45 dagen voor begin:
25% van de prijs,

daarna terugtrekking tot 35 dagen voor begin:
50% van de prijs,

daarna terugtrekking tot 22 dagen voor begin:
60% van de prijs,

daarna terugtrekking tot op de dag voor begin:
80% van de prijs,
vanaf de dag van de geboekte dienstverlening:
90% van de prijs.

 

De klant heeft het recht, de aanbieder te bewijzen, das geen schade of een geringere schade is ontstaan, als volgens de anuleringscompensatie is vastgelegd.

 

3.2. De klant kan een plaatsvervanger voor verhinderde deelnemers of voor zich zelf benoemen. Meerkosten (z.B. hogere toegangsprijzen, meerkosten bij persoonsgebonden toegangstickets etc.) gaan op kosten van de klant.

4. Beperking van aansprakelijkheid
De aanbieder is alleen aansprakelijk voor eigen verschulding. Dit geldt in het bijzonder, wanneer diensten van anderen aan de klanten of aan andere deelnemers worden doorgegeven.

 

5. Recht op buitengewone opzegging

5.1 Zowel de klant als ook de aanbieder hebben het recht op buitengewone opzegging, wanneer de contractpartner zijn verplichtingen in zo hoge maat niet nakomt dat een voortzetting van het contract onaandoenelijk is.

 

5.2 De aanbieder heeft het recht op onvoorwaardelijke opzegging in het bijzondere, wanneer de klant zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt. In het geval van een opzegging van de dienstverlening door de aanbieder als gevolg van betalingsachterstand gelden de in §§ 3.1 en 3.2 vastgelegde bepalingen.

 

5.3 De aanbieder heeft het recht tot onvoorwaardelijke opzegging en tot uitsluiting van de klant, wanneer de klant zich tijdens de dienstverlening tegenover de aanbieder of tegenover andere deelnemers onverdraaglijk gedraagt. Dit geldt in het bijzonder tijdens het bezichtigen van geloofsinrichtingen. (z.B. Kerken, synagogen, Moskeen) of Gedenkings- en herinneringsmonumenten en ook kerkhoven.